Rapport från European Bioplastics Conference:
Global bioplastboom de kommande åren!
Den globala produktionen av bioplaster väntas öka med hela 360 procent fram till år 2019.
”EU:s lagstiftare bör överväga att utnyttja de enorma potentialer som bioplasterna har”, säger François de Bie, som här intervjuas av nord emballages medarbetare Des King.

Bioplastorganisationen European Bioplastics förutspår en global explosionsartad ökning av bioplastproduktionen i framtiden. Årsproduktionen förväntas öka från 1,7 miljoner ton (2014) till 7,8 miljoner ton de kommande fyra åren – en ökning med hela 360 procent! Det framkom vid organisationens tionde konferens, som nyligen avhållits i Berlin.

Enligt rapporter från tyska forskningsinstitutet IfBB (Institute for Bioplastics and Biocomposites), som är en del av Hannoverbaserade University of Applied Sciences and Arts, och likaledes tyska Nova-Institut är det främst produktionen av biobaserade, icke-bionedbrytbara, plaster som t. ex. biobaserad polyester och biobaserad PET, som kommer att stå för den stora ökningen.

År 2014 bestod mer än 60 procent av den globala bioplasttillverkningen av sådana icke-bionedbrytbara bioplaster. Enligt rapporterna kommer den andelen att år 2019 ha vuxit till mer än 80 procent.

Även om den stora tillväxten förväntas inom icke-bionedbrytbara bioplaster, så kommer även produktionen av bionedbrytbara biobaserade polymerer baserade på mjölksyra, stärkelse, etc. att öka rejält de kommande åren. Enligt rapporterna förväntas den produktionen i det närmaste fördubblas från dagens 0,7 miljoner årston till mer än 1,2 miljoner årston 2019.

Enligt prognoserna kommer den största ökningen av bioplasttillverkningen att ske i Asien, som år 2019 beräknas svara för mer än 80 procent av den globala produktionen. Det konstateras också att bristen på sådana ekonomiska och politiska åtgärder i Europa, som skulle gynna användningen av bioplaster, verkar hämmande på möjligheterna att bygga upp storskaliga bioplastproduktioner i Europa.

”Vi uppmanar EU:s lagstiftare att överväga och effektivt utnyttja den enorma miljömässiga, ekonomiska och sysselsättningsgynnande potential som bioplasterna har!”, sade European Bioplastics ordförande François de Bie vid konferensen i Berlin.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-11-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bioplast EU European Bioplastics Plast Tyskland undersökning

Packnews Sponsors
OBS! Du som prenumerar på nord emballage / packnews.se får nu tillgång till extramaterial som ej tidigare funnits på sajten.
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS 2016
ETIKETTEN I FOKUS 2016
REGISTER PARTNER
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
MEST LÄST
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
RPC